Термінологія

Термінологія – це наука про терміни та їх використання.

Терміни – це слова та словосполучення, що використовуються в спеціальній сфері.

Важливо не плутати це поняття із  “термінами”, що вживаються в  розмовній мові, скороченою формою технічних термінів (чи термінами мистецтва), що визначаються в межах дисципліни чи спеціальної галузі.

Термінологія, як дисципліна, поряд з  іншими питаннями, вивчає яким чином мистецькі терміни з’являються та їх взаємодія в межах однієї культури.

Таким чином, термінологія – це більш формальна дисципліна, яка систематично займається вивченням класифікації чи визначення концептів відповідно до однієї чи кількох галузей або  сфер людської діяльності,  шляхом дослідження та аналізу термінів у певній сфері, з метою їх фіксації та забезпечення правильного використання.

Ця наука може обмежуватися однією мовою або може  одночасно охоплювати кілька мов (багатомовна термінологія, двомовна термінологія і т.д.) чи зосереджується на вивченні термінів відповідних галузей.

Термінологія не пов’язана  із пошуком та видачею інформації, а зосереджена на значенні та  передачі понять.

“Терміни” (тобто індексні терміни), що використовуються  в контексті інформаційного пошуку відрізняються від “термінів”, що використовуються в контексті термінології, оскільки вони не завжди є спеціальними термінами мистецтва.

Загальний огляд

Термінологія як наука базується на власних теоретичних принципах та, впершу чергу, складається із наступних аспектів:

 • аналіз понять та їх структур в  певній галузі, чи  сфері діяльності
 • поєднання термінів із визначеними поняттями
 • у випадку двомовної чи багатомовної термінології встановлення відповідностей між термінами різних мов.
 • поєднання термінології в документах чи базах даних
 • управління базами даних із термінологією
 • при необхідності, створення нових термінів

Типи термінології

Показано різницю між двома типами термінології:

Вузькоспеціалізована термінологія, яка займається вивченням одного терміна або обмеженої їх кількості.

Систематизована термінологія, що займається вивченням всіх термінів певної галузі чи сфери діяльності.

Вузькоспеціалізована термінологія досить поширена в перекладацькій діяльності, у випадку швидкого  перекладу специфічного терміна чи групи термінів для вирішення проблеми, що виникла при перекладі.

Термінологія як наука

Як наука, термінологія тісно пов’язана із перекладом, який часто вивчається в університетах та на курсах перекладачів.

Великі перекладацькі організації та бюро перекладів в майбутньому матимуть відділ термінології чи шукатимуть перекладачів для здійснення термінологічних досліджень.

Дещо із вищезгаданого вже використовується, але ми не знали напевне, що вказати.

Тож, фактично, те що ми сказали –  несуттєва інформація.

Типологія

Відповідно до тематики, термінологія визначається як наука про терміни, що, в першу чергу, займається їх класифікацією відповідно до сфери використання.

Ці сфери можуть бути наступними:

 • Воєнна термінологія
 • Політична термінологія
 • Релігійна термінологія
 • Наукова термінологія
 • Технічна термінологія
 • Залізнична термінологія

Дивіться також

 • Поняття
 • Важлива лексика
 • Глосарій
 • Усний переклад
 • Жаргон
 • Письмовий переклад
 • Технічна термінологія
 • Словник
 • Спеціалізована лексикографія
 • Систематизація
 • Принципи формування термінології
 • Онтологія (комп’ютерна наука)
 • Онтологія (філософія)
 • Нормативна лексика
 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *