Типи словотвору в англійській мові

Словотвір – це утворення нових слів з двох або більше кореневих морфем. Такі слова називаються складними словами.

У лінгвістиці складні слова можуть бути як рідними, так і запозиченими.

Споконвічні англійське корені є зазвичай вільними морфемами, а це означає, що рідні складні слова можуть складатися з незалежних слів, які можуть зустрічатися окремо. Наприклад:

Слово: mailman (складається з вільних коренів mail і man)

mailcarrier, doghouse, fireplace, fireplug,

(Діалектне слово для «fire hydrant»)

У грецькою і латинською (російською також) мовами на відміну від англійської окремо корені слів зазвичай не зустрічаються. Тому складні слова складаються з пов’язаних коренів. Складні слова в англійській мові, що складаються з морфем, запозичених з латинської та грецької мов, зберігають ці риси. Наприклад, photograph i atrogenic, і тисячі інших класичних слів.

Зверніть увагу, що складні слова в англійській мові можуть виглядати на письмі по-різному: з пропуском між елементами; з дефісом між елементами; або просто два корені разом без всякого поділу. Те, яким чином пишеться слово, не впливає на статус складного слова. З часом, правила написання складних слів, можуть змінюватися, зазвичай у бік окремого написання слів (напр., clock work), написання через дефіс (clock-work), або написання одним словом (clockwork). Якщо ви почитаєте стару літературу, ви можете зустріти деякі складні слова, які тепер пишуться разом, через пропуск або через дефіс.

Ще треба зауважити, що складні слова можуть складатися зі слів-елементів, що відносяться до різних частин мови. У списку вище дані складні слова, що складаються з іменників: таке словотвір є найбільш поширеним. Але існують також і інші типи: прикметник + іменник (dry run, blackbird, hard drive), дієслово + іменник (pick-pocket, cut-purse, lick-spittle) і навіть дієслово + частка (run-through, hold-over). Іноді такі складні слова можуть відноситися до іншої частини мови, ніж його елементи. Зверніть увагу, що останні два слова – це іменники, незважаючи на те, що елементи – дієслово і частка.

Деякі складні слова складаються з більш, ніж двох елементів. Напр., pick-uptruck, утворений зі слів «pick-up» та «truck», де перший елемент pick-up вже сам по собі є складним словом, утвореним з слів pick і up. Інші приклади: ice-cream cone, no-fault insurance і навіть таке слово як: top-rack dishwasher safe.

 

Складні слова, що римуються

(Підтип складних слів)

Ці слова складаються з двох слів, що римуються. Наприклад:

lovey-dovey, chiller-killer

Є слова, які формально дуже нагадують складні слова, що римуються, проте це не зовсім складні слова в англійській мові, оскільки другий елемент – це не зовсім слово – швидше нісенітниця, яка додається для рими. Наприклад:

higgledy-piggledy, tootsie-wootsie

Такий процес словотворення в англійській мові пов’язаний з дитячою мовою (і промовою, адресованою до дітей), з технічної точки зору званої зменшено-пестливої мови. Наприклад:

bunnie-wunnie, Henny Penny, snuggly-wuggly, Georgie Porgie, Piggie-Wiggie

Ще один тип схожий на останні два, коли складне слово складається з елементів, що повністю схожі, але розрізняються голосними. І знову, другий елемент практично не має сенсу:

pitter-patter, zigzag, tick-tock, riffraff, flipflop

 

Словотворення – це створення слів за допомогою зміни кореня без додавання інших коренів. Часто трапляється так, що при цьому змінюється частина мови.

 

Афіксація

(Підтип словотворення)

Найпоширеніший тип словотворення – це додавання одного або більше афіксів до кореня, як у слові derivation (словотворення). Цей процес називається афіксацією, термін, що позначає префіксацію і суфіксацію.

 

Злиття

Злиття – це один з найулюбленіших процесів словотворення в англійській мові. Він стає особливо творчим, коли мовець бере два слова і з’єднує їх разом на основі звукового складу. У результаті виходить те, що ми називаємо словами-гібридами.

Зазвичай при утворенні слів ми з’єднуємо корені або афікси на їх «стиках»: одна морфема закінчується там, де починається інша морфема. Наприклад, ми утворили слово derivation з послідовності морфем de + riv + at (e) + ion. Одна морфема слід за одною, і кожна з них має чіткі межі. Морфеми не перетинаються.

Але при злитті частина одного слова накладається на інше слово, незалежно від кордонів морфем. Наприклад, слово swooshtika – слово винайдене компанією «Nike» в якості лого, символізує корпоративний дух і гегемонію – було складено з двох слів swoosh і swastika. Слово swoosh залишається недоторканим, але слово tika – частина, яка не є морфемою. Слово-гібрид прекрасно звучить і має ясний зміст. Значення нового слова складається з властивостей значень двох слів swastika і swoosh, при цьому набуваючи зовсім нового значення. Є й інші приклади: glitterati (гібрид слів: glitter і literati) «Соціальний пристрій Голівуду», mockumentary (mock і documentary) «псевдодокументальний».

Найперші слова-гібриди в англійській мові з’явилися тільки в 19 столітті. Вони були придумані Льюїсом Керроллом в римованих нісенітницях. Наприклад, він вигадав такі нові слова в мові як: slithy (від lithe і slimy) і galumph, (від gallop і triumph). Примітно, що слово galumph збереглося в англійській мові, але тепер воно означає «рухатися, підстрибуючи на ходу».

Ось ще деякі слова-гібриди: brunch (breakfast і lunch), motel (motor і hotel), electrocute (electric і execute), smog (smoke і fog) і cheeseburger (cheese і hamburger). Ці слова з’явилися в першій половині двадцятого століття. Решта же stagflation (stagnation і inflation), spork (spoon і fork), і carjacking (car і hijacking) з’явилися в 1970-х рр.

А ось ще деякі слова-гібриди, що з’явилися зовсім недавно:

mocktail (mock і cocktail) «безалкогольний коктейль»

splog (spam і blog) «фальшивий блог, створений для залучення трафіку та підвищення позиції в Google»

Britpoperati (Britpop і literati) «люди, добре обізнані в сучасній британській поп-музиці»

 

Скорочення

Скорочення – це тип словотворення, коли частина скороченого слова означає по суті те ж, що і повне слово. Наприклад, слово rifle – це звичайне скорочення порожнього складного слова rifle gun, що означає зброя з нарізним стволом (гвинтівка). Ще одне скорочення: burger, утворене від слова hamburger.

 

Абревіатури

Абревіатури утворені з початкових літер фрази. Класичні абревіатури вимовляються як слова. Слово Scuba було утворене з фрази self-containedunderwater breathing apparatus (дихальний апарат для плавання під водою).

Іноді, беруться не тільки букви, а склади, наприклад:

RADAR – Radio Detection And Ranging

GESTAPO – GEheime STAatsPOlizei, «Таємна національна поліція».

Це незвичайні абревіатури.

Ще один особливий випадок освіти абревіатур, коли літери вимовляються як в алфавіті, а не відповідно до правил вимови в англійській мові. Це стосується назв багатьох організацій. Наприклад:

NAACP, UN, IMF

Замітки, електронна пошта, і смс – прийоми комунікації, які сприяють появі як скорочень, так і абревіатур, оскільки ці методи словотворення передбачають скорочення слів. Ось деякі абревіатури:

NB – Nota bene – «зауваж – добре». Застосовується в науці для нотаток в текстах на полях. (Велика кількість інших наукових абревіатур було взято з латинської мови, можливо, більша їх частина була придумана в середньовічний період або в епоху Відродження)

BRB – be right back – скоро повернуся (1980-90-ті рр.)

FYIfor your information – для вашої інформації (сер.20 століття)

LOL – laughing out loud (ржу не можу) (на початку 21 століття) – тепер вимовляється або як /lol/, або як /el o el/; з’явилися навіть складні слова на кшталт Lolcats).

ROFL – rolling on the floor laughing (катаюся по підлозі від сміху)

ROFLMAOrolling on the floor laughing my ass off (обреготатися)

 

Створення нових слів

При створенні нових слів оратор або письменник не вдаються до використання інших морфем. Слово вигадується заново.

Деякі приклади колись придуманих, тепер уже традиційних слів: blimp, googol (математичний термін), bling, і можливо слово slang, яке з’явилося 200 років тому, а етимологія не простежується. Деякі новостворені слова, мабуть, несуть «звукову ознаку», яка пов’язана з їх значенням. Наприклад, звучання слова bling викликає думку про дорогу дзвінком по ювелірному виробі. Ще одним прикладом нового слова за формою, що нагадує про сенс, може бути слово badonkadonk, «жіноча задня частина». Повторювана частина слова, яка нагадує носію англійської мови про повторювані рухи красивих частин тіла жінки при ходьбі.

 

Творча зміна написання слова

Іноді слова створюються простою зміною в написанні. Таку словотворчість можна спостерігати в назві товарів і виробів, наприклад, Mr. Kleen.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *