Як вітатися англійською: Етикетні формули вітання

Ведення англомовної бесіди передбачає досить чітко окреслені фрази і регламентовані правила участі, що простежується в структурній організації практично будь-якої розмови і відображає характерну для британців і американців звичку до лінійного мислення.

Зарубіжними вченими в процесі спілкування виділяється п’ять етапів: початковий, вступний, основний, «зворотна частина», завершальний (табл. 1):

Таблиця 1

Етапи спілкування

Початковий (opening) Вступний (feed forward) Основний (business) «Зворотна частина» (feedback) Завершальний (closing)

 

В англомовному суспільстві між культурними людьми спілкування ведеться у відповідності з дотриманням принципів ввічливості згідно з трьома рівнями: офіційним, нейтральним і фамільярним. Кожному рівню ввічливості відповідає свій власний стиль мовлення, і тому всі ввічливі слова і вирази можуть бути класифіковані за стилістичною ознакою і відповідно віднесені до офіційного, нейтрального і фамільярного стилів мови.

На офіційному рівні ввічливості ведеться ввічливе спілкування в офіційній обстановці, коли переважне значення має не вік, стать або особисті достоїнства, а соціальне становище співрозмовників і займані ними посади. Офіційний рівень ввічливості є нормою в установах, організаціях, ділових колах, у сфері освіти, охорони здоров’я, обслуговування і т.д. Соціальна обумовленість вчинків, справ та намірів співрозмовників виражається в стилі їх мовної поведінки, яка оформляється інакше, ніж мовна поведінка в домашній обстановці, приятельському колі або при випадковому спілкуванні з незнайомою людиною. Відхилення від офіційного рівня ввічливості в офіційній обстановці сприймається як явна неповага до співрозмовника і може привести співрозмовників до конфлікту і навіть розриву їх офіційних відносин. Тому треба чітко дотримуватися офіційного рівня ввічливості там, де він необхідний і передбачений етикетом.

На нейтральному рівні ввічливості здійснюється ввічливе спілкування між незнайомими людьми, а також між тими знайомими людьми, які не перебувають в офіційних або фамільярних відносинах.

Фамільярний рівень ввічливості характерний для спілкування в сімейному і родинному колі, а також між друзями і приятелями.

Пояснимо наявність рівнів ввічливості і стилів мови прикладами. Припустимо, що в англійця зупинився годинник, і він змушений уточнити час. Звертаючись до приятеля, англієць запитає:

– What time is it, Tom? (Котра година, Том?)

Питання “What time is it?” відповідає фамільярному стилю мови і доречне на фамільярному рівні ввічливості – в сім’ї, в родинному колі, між друзями і приятелями.

Доречне на фамільярному рівні спілкування, це питання – “What time is it?” недостатньо ввічливе, а іноді і грубе на нейтральному рівні, коли англієць звернеться з цим питанням не до приятеля, а до незнайомого перехожого.

До незнайомого перехожого слід звернутися з ввічливим проханням:

– Excuse me, could you tell me the time, please? (Вибачте, ви не могли б сказати, котра година, будьте люб’язні!) Ввічливе прохання “Excuse me, could you tell me the time, please?” відповідає нейтральному рівню ввічливості і нейтральному стилю мови, але на фамільярному рівні, у сімейному або приятельському колі, прохання “Excuse me, could you tell me the time, please?” здасться неприродним по тону або штучно-пихатим.

В офіційній обстановці, на офіційному рівні спілкування питання про час може бути абсолютно недоречним, якщо, наприклад, підлеглий увійде в кабінет до начальника тільки за тим, щоб уточнити у нього час. Однак і на офіційному рівні ввічливості питання про час можливе, якщо, наприклад, начальник запропонує підлеглим звірити годинники для того, щоб злагоджено діяти за планом, який розписаний по хвилинах.

Ще приклад. Взимку, в ожеледицю, жінка посковзнулася і впала. Залежно від того, хто допоміг їй піднятися – поліцейський, чоловік або випадковий перехожий – будуть звернені до неї слова:

– Are you all right, madam? – Ввічливо довідається поліцейський.

– Are you all right, darling? – Потурбується дбайливий чоловік.

– Are you all right? – За участю запитає незнайомий перехожий.

У наведеній ситуації всі три особи – поліцейський, чоловік і перехожий – запитали б жінку про одне й те ж, але звернулися б до неї по-різному.

Madam – це офіційна форма звернення, вживана на офіційному рівні ввічливості і відповідна офіційному стилю мовлення.

Darling – це фамільярна форма звернення, відповідна фамільярному рівню ввічливості і фамільярному стилю мовлення.

Співчутливе питання “Are you all right?”, доречно звернене до незнайомої людини, служить також і формою звернення до неї. Питання “Are you all right?” відповідає нейтральному стилю мови і є ввічливим, якщо доречно задане, на нейтральному рівні ввічливості.

У більшості випадків офіційною формою звернення до людини, прізвище якого відоме, є звернення по прізвищу в поєднанні зі словами Mr, Mrs і Miss:

Mr + прізвище (surname), наприклад, Mr Smith (пан Сміт) – звернення до чоловіка.

Mrs + прізвище чоловіка, наприклад, Mrs Collins (пані Коллінз) – звернення до заміжньої жінки.

Miss + дівоче прізвище, наприклад, Miss Harvey (пані Харвей) – звернення до незаміжньої жінки.

 1. У деяких випадках офіційне звернення здійснюється за допомогою слів Sir і Madam, а іноді й просто за прізвищем (без поєднання зі словами Mr, Mrs і Miss).
 2. Слова Mr, Mrs і Miss пишуться з великої літери.
 3. Слова Mr, Mrs і Miss у ввічливому зверненні завжди вживаються тільки в поєднанні з прізвищем.

Ці форми звернення є обов’язковими на офіційному рівні ввічливості, тобто при ввічливому спілкуванні в офіційній і діловій обстановці, тому й начальник до робітника і, наприклад, ветеринар до бідного фермера (йдеться про ввічливе звернення) звернеться Mr Smith, а не просто Smith.

Форма звернення Mr (Mrs, Miss) + прізвище вживається не тільки на офіційному, але і на нейтральному рівні ввічливості при зверненні людей середнього та похилого віку, навіть за тієї умови, що вони давно вже знайомі.

У сучасній культурі в результаті дії принципу політкоректності широкого поширення набуло гендерно-нейтральне звернення до жінки Ms + прізвище, вуалюється статус жінки, «заміжня» вона чи ні. Таке звернення, як правило, спостерігається в процесі професійної комунікації: наукові конференції, ділові зустрічі, конгреси, наради та ін.

Вживання прізвища в якості самостійної форми звернення суворо обмежене англійським етикетом. Просто за прізвищем звертаються:

 1. Наймачі до своєї прислуги – швейцарів, лакеїв, покоївок і т.д. (офіційна форма звернення).
 2. Офіцери до солдатів (офіційна форма звернення).
 3. У навчальних закладах викладачі і вчителі до учнів і студентів (офіційна форма звернення).
 4. Клієнти до добре знайомих рядових працівників сфери обслуговування – продавців, касирів, кравців і т.д. (нейтральна форма звертання).
 5. Завсідники барів і ресторанів до знайомих офіціантів (нейтральна форма звертання).

Шанобливе і в ряді випадків офіційне звернення як до знайомої, так і незнайомої людини здійснюється за допомогою слів Sir і Madam, про що нижче буде сказано більш детально.

До людей, які займають певні посади, можна звернутися, назвавши посаду або посаду і прізвище, наприклад: Professor! або Professor Blackwood!, Doctor! або Doctor White!, Captain! або Captain Grey!

На фамільярному рівні ввічливості до знайомої людини звертаються по імені. Англійські імена мають скорочені форми, які в усному зверненні вживаються частіше, ніж повні форми: William – Will (або Bill), Robert – Bob, Christopher – Chris, Albert – Bert, Alexander – Alex, Gilbert – Gill, Elizabeth – Liz, Emily – Em, Betsy – Bess і т.д. Англійські імена часто мають і пестливі форми, подібні російським Танечка, Сашенька, наприклад: William – Willy (Billy), Elizabeth – Libby і т.д.

Звернення по імені поширене серед молоді, причому з першого ж моменту знайомства. По імені звертаються батьки до дітей, діти один до одного, а також друзі і приятелі.

По відношенню до друга, приятеля або близької людини можуть уживатися і безіменні кличні форми, відповідні російським зверненнями дорогий (а), коханий (а), старина, наприклад: dear, darling, old fellow і т.д.

Припустимо, щоб по імені зверталася літня людина до молодої, а також впливова особа до свого добре знайомого підлеглого, однак і в першому, і в другому випадку ввічливе звернення по імені можливо тільки за певних умов, при яких людина не відчуває себе приниженим від того, що до нього звертаються по імені. Якщо ж ці умови відсутні, то звернення по імені може бути сприйняте як неповага, зневага або гордовитість. Згаданими умовами, наприклад, є: душевна щира розмова, зближення співрозмовників; заступництво впливової особи, яке з вдячністю приймається; повага літньої людини до молодих; простодушність, помічене молодою людиною в літній; прохання молодої людини, щоб до неї зверталися по імені і т.п.

У спілкуванні з англомовними людьми слід бути обережними при переході з офіційного або нейтрального на фамільярний рівень ввічливості, що тотожне переходу з українського “Ви” на українське “ти”. Ввічлива заміна офіційної або нейтральною форми звернення на фамільярну можлива тоді, коли один із співрозмовників сам попросить іншого звертатися до нього по імені, що дає підставу іншого співрозмовника відповісти таким же проханням.

Шанобливою і в ряді випадків офіційною формою звернення до людини (знайомої або незнайомої) є слово Sir (звернення до чоловіка) і слово Madam (звернення до жінки).

За допомогою вживання слів Sir і Madam здійснюється:

 1. Шанобливе звернення прислуги (покоївок, швейцарів і т.д.) до їх наймачів, а також до панських відвідувачів і гостей.
 2. Шанобливе звернення працівників сфери обслуговування (продавців, касирів, клерків, перукарів і т.д.) до клієнтів.
 3. Шанобливе звернення молодих людей до літніх чоловіків і жінок. Примітка: слово Madam не вживається молодими жінками як звернення до літніх жінок.
 4. Шанобливе звернення дітей до незнайомих дорослих людей.
 5. Офіційне звернення підлеглого до начальника (незалежно від різниці у віці).
 6. Офіційне звернення солдатів до офіцерів і офіцерів до їх начальників. (“Дозвольте звернутися!” – I beg your pardon, sir! Або просто: Sir!)
 7. Офіційне звернення до вчителів і викладачів – чоловіків (Sir!).

Примітка: слово Madam як звернення до вчительки або викладача-жінки не вживається. Форма звернення, прийнята в США: Mrs + прізвище по чоловікові (звернення до заміжньої) і Miss + дівоче прізвище (звернення до незаміжньої жінки). Форма звернення, прийнята в Англії: Miss + дівоче прізвище (незалежно від того, заміжня жінка чи ні – традиція, що збереглася з часів королеви Вікторії, коли тільки незаміжнім жінкам дозволялося працювати в школі).

Примітка: слово Sir вживається у двох значеннях – як шаноблива форма звернення і як дворянський титул, успадкований або подарований англійською Королевою за заслуги перед батьківщиною. Зверніть увагу: шаноблива форма звернення sir ніколи не вживається в поєднанні з компонентами повного імені. Наприклад, Excuse me, sir! Can I help you, sir! Дворянський титул Sir завжди вживається або в поєднанні з повним ім’ям, наприклад, Sir John Goodwin, або в поєднанні з першим ім’ям, наприклад, Sir John.

Формули вітання в англійській лінгвокультурі можна представити у вигляді такої таблиці (табл. 2).

Таблиця 2

Формули вітання, прийняті в англійській мові

Формули привітання/прощання
форма звертання відповідь стиль функція
How do you do? the same repeated formal greeting after introduction
How are you? Fine, thank you. (And) how are you? neutral enquiry after smb’s health
How’re things? Fine, thanks. What about you? informal greeting
Good day! (All the best) formal parting (cold dismissal)

Найбільш хрестоматійною є інтерпретація How are you?, за аналогією з українською «Як справи?» (В даному випадку прямим аналогом є How’re things?; можливі і менш формальні варіанти: How’s everything? / How’s it going?). Використання How are you? в значенні «Як справи?» в деякій мірі характерне для американців; в даний час ця формула вітання, яка раніше використалася, щоб дізнатися про чиєсь здоров’я більш-менш формально, поступово все більше десемантизується, і в репліці у відповідь мається на увазі відповідне кліше з шаблонного набору типу: Fine, thank you / Not so well, thank you (відповідну репліку необхідно розглядати як свого роду застиглу форму зі строго зафіксованим порядком слів; відповідь Thank you, fine буде коректним).

Вітати малознайомих людей або прощатися з ними найбільш «безпечно» за допомогою нейтральних фраз, варійованих в залежності від часу доби. При цьому слід зазначити, що формула «добрий день» зустрічається в якості привітання тільки в американському варіанті; для британців це спосіб офіційно ввічливо вказати людині на двері, даючи зрозуміти (не висловлюючи явного невдоволення), що розмову закінчено. Слід також згадати, що формула All the best (еквівалент «Всього доброго!», нейтральний в українській мові) в англійській мові має більш обмежену сферу вживання і використовується при розставанні на довгий час (пор. See you sometime soon, а також Take care і Cheerio (informal), не мають прямих українських аналогів).

Деякі інші формули вітання, використовувані в особливих випадках, можуть ілюструватися таблицею 3:

 

Таблиця 3

Особливі форми вітання та звертань

Спеціальні випадки
Особливі вітання Побажання
Happy birthday / Many happy returns (of the day)! Remember me to N / Say hello to N for me (AmE)
Happy New Year / Easter! Happy /Merry Christmas! Give my best wishes / regards/greetings / love to…

 

У випадку свят використовуються спеціальні привітання з конкретною подією (в яких відсутні традиційно українські «вітаю» і «бажаю»). Слід зазначити, що функціональне навантаження їх англійських еквівалентів істотно інше. Так, наприклад, формулу: «Congratulations!» використовують, вітаючи з якоюсь важливою віхою або подією в житті людини: ювілей, народження дитини, здача складного іспиту і т.п., а різного роду «best wishes» характерні при прощанні, де найбільш поширені англійські формули еквівалентні українським, за винятком хіба що «Remember me to N», «Say hello to N for me» і «Enjoy yourself!» або просто «Enjoy!» в американському варіанті.

Проведений нами аналіз показав, що залежно від реєстру комунікації – нейтрального, офіційного, фамільярного – вживаються різні формули привітання та звернення, що характеризуються відповідною їм категорією ввічливості. Дана кореляція між рівнем вираження принципу ввічливості і реєстром комунікації для англійської лінгвокультури носить жорсткий характер і є очевидним відображенням національно-культурної специфіки.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *