Нульовий артикль в англійській мові

Артиклі відіграють велику роль в англійській мові, як смислову, так і емоційну, а також говорять про рівень освіченості людини. Але, читаючи англійські журнали і газети, слухаючи розмовну мову (лінгафонні курси), можна помітити, що іноді артиклі використовуються не за традиційним, класичним правилам. Таким чином, ми вирішили більш глибоко зайнятися вивченням цієї проблеми. Мета цього дослідження – з’ясувати, чи дійсно багато іменників використовуються без артиклів в тих випадках, де вони мали б бути. Для досягнення цієї мети було необхідно проаналізувати сучасні британські та американські популярні, наукові та молодіжні журнали, різні види листівок, оголошень, інструкцій і простежити використання артиклів в них, а також ретельно вивчити цю проблему у висвітленні як англомовних, так і українських лінгвістів.

Була висунута гіпотеза, що в сучасній англійській мові артиклі досить часто опускаються, якщо при цьому не порушується зміст речення.

Артиклі не вживаються з необчислювальними іменниками і з іменниками у множині, згаданими в загальному сенсі; з власними іменами; в конструкціях типу He turned sailor; He was son of a University professor (якщо потрібно підкреслити соціальний стан); або ж коли йдеться про єдиний у своєму роді титул чи посаду.

e.g. They nominated candidates for the post of President and Vice-President.

e.g. He was appointed secretary of the new Committee.

Артиклі не використовуються у фразах типу: from tree to tree, from house to house, horse and rider, husband and wife, lock and key; to be in town, to go out to sea, etc.

Але з іншого боку, ні під одне з цих правил не підпадають наступні фрази:

e.g. I am in seventh grade.

I like hamburger.

За всіма правилами тут має бути артикль. Жоден підручник граматики не пояснює, чому в даних випадках артикль не використовується. 

 

Деякі випадки використання нульового артикля в сучасній англійській мові

 

У своїй роботі ми зробили спробу проілюструвати згадані вище ситуації і навести кілька інших випадків, у яких вживається нульовий артикль.

Так, нульовий артикль використовується в різного роду інструкціях.

e.g. Use pencil. Blow-dry, brushing hair with a flat paddle brush to get it super sleek. Comb hair into place, parting on the side and sweeping bangs across one eye.

Артиклі не використовуються в технічній літературі, особливо інструкціях, навіть викладених розмовною мовою.

e.g. Supply the correct adaptor for the different standard of telephone plug.

Часто артиклі не використовуються як з необчислювальні, так і з обчислюваними іменниками в конкретному сенсі. Подібними прикладами рясніють статті з науково-популярних журналів.

e.g. For the first time, oil is reported on the shores of Seward, at the head of Resurrection Bay.

Примітка. З іншого боку, це ж слово в схожій ситуації має артикль:

e.g. As the oil continuous to move to the southwest, plans are made to open a rehabilitation center in Seward.

Reserves and parks can help maintain valuable kagu habitat.

The atoll, also used for testing, was partly resettled in 1980 after radioactive soil and debris were removed.

At least 30 porters were needed to carry out supplies and equipment from Jumla to base camp. Base camp rested on a small river.

Примітка. Хоча слово “camp” зазвичай використовується без артиклів у словосполученнях “go to camp” і “be at camp“, у даному випадку явно потрібен визначений артикль.

We packed instruments, took last-minute photographs …

Наступна сфера, де іменники використовуються без артиклів – це підписи під фотографіями, включаючи рекламні фото.

e.g. Sea otter in cage at rescue center.

e.g. Her: green two-layer dress and green beaded cardigan, silver mules. Him: gray “parklane” suit, red tie and blue shirt, all darks simpson shoes, model’s own.

Відсутність артиклів типова для всіх видів оголошень.

e.g. Very demanding but challenging role for articulate secretary bursting with enthusiasm! Experienced, confident secretary needed by disorganized lawyer in well-established legal practice!

Іменники використовуються без артиклів в кулінарних рецептах.

Coconut Cake

Prepare cake according to directions making 2 layers …

Але ми можемо зустріти деякі випадки, які не відносяться ні до однієї з вище перерахованих категорій.

e.g. After “the position of, the post of, or the role of” we use zero article before a job title.

At first I thought; Oh, God, the big smoke, I do not know if this is for me; but I like the south now and work is great.

Then it is back together with Gywnnie and more tabloid speculations, for romantic comedy Bounce. He is especially lucky in the three young actors who play main character Frank as he grows.

… Winning a small role in coming-of-age drama School Ties.

Найімовірніше, в даних випадках, ми стикаємося з тією ж тенденцією, що і в інших розділах граматики, а саме з використанням більш простого варіанту замість більш складного, якщо це не призводить до порушення сенсу.

Г. Вейхман наводить деякі випадки використання нульового артикля, але всі вони досить відомі і можуть мати логічне пояснення. Це особливості використання артиклів зі словами television, headache, day, morning, government, management, work, sea, а також зі словами, що називають навчальні заклади і в британському, і в американському варіантах: boarding school, university, college. Слід зауважити, що раніше ці слова використовувалися з нульовим артиклем в прийменникових словосполученнях. Але зараз ми спостерігаємо нульовий артикль, якщо вони виступають і в ролі підмета.

e.g. School should be a place where children are to be taught to enjoy learning.

Необхідно також відзначити, що дуже часто україномовні учні відчувають труднощі у використанні артиклів тому, що вважають багато іменників обчислюваними, оскільки в процесі вивчення мови вперше зустрічаються з ними як з обчислюваними. Тому наступні речення можуть викликати здивування в українських учнів.

e.g. A Bay is part of an ocean, sea or lake, that extends into the land.

He is a specialist in heart disease.

У результаті аналізу одномовних словників ми можемо запропонувати список іменників, які в сучасній англійській мові є як обчислюваними, так і необчислюваними.

birch effect lemon pie
carrot effort lettuce pizza
dialect hesitation license potato
diet home light queue
disease hope line watermelon
divorce leakage lunch etc.
doctrine legend melodrama  

 

Якщо ці іменники є необчислюваними, відсутність артикля цілком зрозуміла в реченні My favourite food is hamburger.

Тенденція до опущення артикля також простежується і з власними іменами, раніше використовуваними з визначеним артиклем the. C. Потапенко вказує, що використання власних імен без артикля спостерігається з початку 20 століття. (У 19 столітті нормою було the Regent’s Park).

У сучасній англійській мові все частіше зустрічається опущення артикля з назвами країн, партій, урядових органів, журналів, кораблів, лікарень, спортивних команд, фірм та торгових марок.

e.g. Congo, Lebanon, Ukraine, Crimea, Argentina, Antarctica замість the Congo, the Lebanon, the Ukraine, the Crimea, the Argentine, the Antarctic.

Labour замість the Labour Party.

Conservative Republican замість the Republican Party.

Democrats замість the Democratic Party.

Congress замість the Congress.

Примітка. Як правило, в назвах політичних і громадських організацій, що з’явилися порівняно недавно, артикль відсутній; найімовірніше, це впливає і на назви традиційних політичних партій.

Той же автор зазначає, що словосполучення on the radio також втрачає артикль, як і словосполучення з числівниками, що позначають час: in first year, in third year.

Нульовий артикль часто зустрічається з іменниками в науково-популярних статтях, а також у статтях про культурне життя і навіть в статтях на побутову тематику. Нульовий артикль заміщає як невизначений, так і визначений артикль, причому частіше, ніж невизначений.

Використання нульового артикля замість артикля the у статтях, з яких почерпнуті приклади, представляється довільним, один і той самий іменник в конкретному сенсі вживається з артиклем the, і без нього.

В англійській мові є тенденція до розширення вживання нульового артикля. Найбільш часто нульовий артикль використовується в письмовій мові, особливо в інструкціях, різних оголошеннях, в підписах під фотографіями, в кулінарних рецептах. Цікаво, що чим докладніше рекламне оголошення і чим ближче воно до зв’язного літературного тексту, тим більш традиційно використовуються артиклі. Але незважаючи на всі вищенаведені приклади, вони відображають порівняно недавню тенденцію, відносяться в основному до письмової мови і не знайшли свого підтвердження в граматичних довідниках, тому нам, що вивчають англійську мову як іноземну, слід у своєму мовленні дотримуватися класичних правил вживання артиклів.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *