Узус і норма іспанської мови: латинізми, що закінчуються на -m

У даній статті ми розглянемо латинізми, що закінчуються на -m, а саме: загальноприйняті в іспанській мові латинізми, схвалені Королівською Мовною Академією (RAE), а також утворення множини таких іменників.

Форма слова, запропонована Королівською Мовною Академією для позначення переплетених аркушів паперу, службовців для зберігання колекцій, а також для позначення коробки з компакт-диском – álbum (а не álbun). Воно походить від латинського album – «біле», що позначає білий вощений папір, на якій римські чиновники оприлюднювали свої едикти. Множина цього іменника – álbumes, а форми álbunes і albums вважаються неправильними.

El currículum (або currículum vítae) – це список особистих даних і професійного досвіду, який надає кандидат на будь-яку посаду.

Вважаються правильними два варіанти вимови другого слова – [bíte] і [bítae], а вимова [bitáe] – неправильним.

Якщо вживається тільки перше слово, Королівська Мовна Академія радить використовувати форму currículo. Однак багато носіїв іспанської мови воліють використовувати слово currículum, а форму currículo (множина – currículos) використовувати як синонім словосполучення «навчальний план».

При використанні двох слів currículum vítae у множині не змінюється. У разі використання скороченої форми currículum не можна використовувати латинську форму множини (currícula) і форму currículums.

Таким чином, ми приходимо до висновку, що можна сказати: «se ha recibido un currículum vítae, un currículum o un currículo». Якщо були отримані два резюме або більше, правильно говорити: «dos currículum vítae o dos currículos», але не «dos currícula, dos currículums, dos currículums vítae».

Досить сильне бажання, яке ще не виповнилося (наприклад, мрія про мир в деяких країнах) – це un desiderátum. Множина цього іменника, що позначає сукупність або перелік чого-небудь, що ми бажаємо придбати – una desiderata.

Звернемо увагу на рід цього іменника у множині – він жіночий. Незважаючи на те, що ця форма походить від множини середнього роду в латині, з моменту опублікування словника Diccionario panhispánico de dudas (2005), Королівська Мовна Академія не рекомендує цю форму і радить вживати desiderátums: «Хоча нерідко зустрічається використання множини, що походить з латини, – “desiderata“, ми рекомендуємо утворювати множину цього латинізмами за загальноприйнятими правилами – “los desiderátums“».

Якщо ми застосуємо це цілком розумне міркування до слова currículum, то чому ж не вважається правильною форма множини currículums? На перший погляд, відповідь на це питання суперечить логіці. Але суть тут в тому, що для утворення множини слова currículum краща іспанізована форма currículo, що не скажеш про слово desiderátum. Те ж саме можна сказати про слово factótum («людина, якій ви повністю довіряєте і яка має право приймати будь-яке рішення від вашого імені»), множина якого – factótums.

Maremágnum позначає достаток чого-небудь і в абстрактному значенні –  безладне скупчення людей або речей, зазвичай супроводжується шумом. Королівська Мовна Академія, в словнику el Diccionario panhispánico de dudas, радить вживати іспанізовану форму maremagno (множина – maremagnos) і не рекомендує розділяти це слово на два: mare mágnum.

Однак в академічному словнику Diccionario académico maremagno позначено як розмовне – [col.] “Coloquial” і вказано посилання на maremágnun. У цьому ж словнику схвалюється форма mare mágnum.

Подібні приклади ми спостерігаємо зі словами auditórium, fórum, podio, solárium, memorándum і referéndum, для яких Королівська Мовна Академія рекомендує використовувати іспанізовані форми – auditorio, foro, podio, solario, memorando і referendo, а не латинські форми. Множина таких слів буде такою – auditorios, foros, podios, solarios, memorandos і referendos.

Людина, що вважається наділеною надприродними розумовими здібностями, які дозволяють їй спілкуватися з духами іншого світу – un médium, якщо це чоловік, і una médium, якщо це жінка. Множина цього слова – médiums, неправильною вважається форма médium (los médium / las médium).

Quórum – це мінімальна кількість членів, присутніх на зборах, необхідна для прийняття або вироблення прийнятих угод (Se tuvo que clausurar la sesión ante la falta de quórum para votar la ley). Хоча нерідко використання незмінної форми множини (los quórum), згідно вищевикладеним рекомендаціям, Королівська Мовна Академія радить утворювати форми цього слова за загальними правилами і пропонує форму множини quórums.

У разі vademécum (“невелика книга або підручник, простий у використанні, що містить основи будь-якої галузі науки або техніки”) множина буде vademécums, так само, як і ultimátums – форма множини слова ultimátum.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *