Мовні сім’ї світу

У цій статті ви знайдете інформацію про цікаві факти, пов’язані з мовними сім’ями світу, окремими мовами або їх системами числення.

Індоєвропейська сім’я

Найбільш вивчена і найбільш поширена сім’я мов у світі. Подібність між ІЄ мовами була відзначена ще в стародавні часи; але усвідомлення того, що вони походять від колись існуючої прамови, а також наявність важливого зв’язку з індоіранськими мовами були вперше чітко викладені Вільямом Джонсом у 1786 році. Протягом століть вченими була вперше реконструйована протоіндоєвропейська мова.

Однією з яскравих відмінних рис протоіндоєвропейських мов – це зміни кореневих голосних у відмінюванні: рідкісні випадки таких пережитків можна зустріти у формах англійських дієслів, наприклад: sing/sang/sung. У протоіндоєвропейських мов була багата система флексій, три числа (однина/ двоїсте число/множина) і три роди.

Німецька група

Найбільш ранні тексти на германських мовах, які збереглися до наших днів, – це переклад на готську мову Біблії в 4 столітті. Найбільш ранні англійські тексти відносяться до 7-го століття. Але англійська виникла не від давньогерманської, а швидше обидві ці мови походять від протогерманської.

Італійська група

З декількох італійських мов (оскської, умбрської і фаліскської), якими розмовляли на території Італії з античних часів, збереглася лише одна латинська. Деякі з них продовжували ще існувати в 1-му столітті н.е., але всі сучасні романські мови походять від латинської. Найбільш ранні тексти романськими мовами: тексти французькою 9 століття н.е.

У нас є маса текстів древньою латиною; найбільш ранні датуються приблизно 500 г. до н.е. Існує безліч висловів латиною, що вживаються й понині, як то: Venimus ad Galliam sed non currimus – «Ми йдемо в Галлію, але не біжимо», або Dulce et decorum est pro patria mori. Amarum etindecorum est a Vesuvio interfici – «Солодко і благопристойно померти за свою країну. Гірко і непристойно бути похованим у Везувію».

Кельтська група

Ірландська – одна з офіційних мов Ірландії. В Ірландії державні установи також називають ірландською мовою.

Найбільш ранні пам’ятки писемності кельтськими мовами відносяться до 1 століття – це написи галльською мовою.

Кельтські номера збереглися в підрахунку наборів в англійській мові, так званих scores; вони використовуються в підрахунку овець, стежок, і в дитячих іграх. Ось приклад: yan, tan, tethera, pethera, pimp, sethera, lethera, hovera, covera, dik.

Грецька група

Мікенська грецька мова епохи лінійного письма Б, що відноситься до початку 14 століття до нашої ери, також належить до цієї групи, що було доведено Майклом Вентрісом у 1952 році. Лінійне письмо Б не має нічого спільного з грецьким алфавітом, який був винайдений сторіччя опісля; винайдений алфавіт став використовувати складову азбуку.

Тохарська А і В – це дві вимерлих мови, якими колись розмовляли в Сіньцзяні. Про їх існування стало відомо лише в 1890-х роках.

Албанська мова була однією з останніх мов, які були віднесені до індоєвропейської сім’ї. У ній була замінена значна частина індоєвропейського словникового складу.

Вірменська група

До цієї групи належить лише вірменська мова, яку умовно поділяють на західно- та східновірменську мови. Про дану мову на нашому сайті є окрема стаття – походження вірменської мови.

Слов’янська група.

Найбільш ранні слов’янські тексти належать до 9 століття. Ця група досить велика і поділяється на три гілки: західнослов’янську, східнослов’янську та південнослов’янську. Українська мова належить до східнослов’янської гілки.

Анатолійська група.

Тексти хетською мовою, що відносяться до 17 століття до нашої ери, є на сьогодні найдавнішими індоєвропейськими текстами, які були виявлені лише близько століття тому. Вони являють собою найочевидніше підтвердження історико-лінгвістичного прогнозування – а саме постулювання Соссюром coefficients sonantiques. Це доказ існування так званих ларингалів у протоіндоєвропейській мові, про які не було свідчень в будь-якій відомій на той момент ІЄ мові, але які виявилися в хетській мові. З іншого боку, хетська мова виявилася мало схожою на інші ІЄ мови, що призвело до необхідності переоцінки прамови. Деякі вважають, що хетська та індоєвропейська мови були гілками більш ранньої «індо-хетської» мови.

Індоіранська група

Є стародавні написи перською мовою, що датуються 6 століттям до нашої ери, а також санскритські тексти, що відносяться приблизно до 1000 р до н.е.

У 18 столітті, познайомившись з санскритом, європейські вчені виявили його схожість з грецькою і латинською мовами. Це поклало початок філологічним дослідженням, які закінчилися реконструкцією протоіндо-європейської мови (шовіністично названої Indogermanisch, тому як в дослідженні в основному брали участь німецькі вчені). Раніше вважалося, що санскрит найбільш близький до прамови, але з отриманням результатів лінгвістичних досліджень, виявилося, що це не так. Лінгвісти зберігають повагу до точності граматик стародавнього санскриту, таких як Паніні (4 століття до н.е.).

Ардхамагадхі (Ardhamagadhi), один з пост-санскритських діалектів. Пракріти – це мова джайнського писання.

Еламська мова

В давнину нею розмовляли в південно-західній частині Персії. Найбільш ранні написи відносяться до 25 століття до нашої ери. Немає встановленого зв’язку з іншими мовами, хоча Рулен, слідом за Макальпін, відносять його до дравідійських мов.

Дравідська група

Дравідійські мови поширені в основному в південній частині Індії, але є регіони північніше, зокрема, Брахуі, в Пакистані, де також вживаються ці мови. Цілком імовірно, що дравідійські мови колись були поширені по всій Індії, але потім були витіснені арійськими (індоєвропейськими) племенами три тисячі років тому. Риси дравідійських мов, такі як ретрофлексні приголосні, поширилися на індійські мови, а санскрит, у свою чергу, сильно вплинув на дравідійські мови.

Нахалі

Генетична приналежність нахалі до тієї чи іншої мовної сім’ї не визначена. Близько 40% лексики має схожість з лексикою мов мунда, і деякі лінгвісти відносять цю мову до зазначеної групи. З чисел, 2-4 – запозичені з дравідійських мов, а 5-10 – з індійських.

Бурушаскі

Ізольована мова, яка поширена у віддаленому районі пакистанської частини Кашміру. Мова пов’язана з кавказькими мовами завдяки своїй чотирьохгендерній системі (чоловічий рід, жіночий рід, живий рід, решта предмети), і з баскською мовою, з огляду на свій ергативний лад і тип побудови речення – SOV, але такі лише типологічні подібності навряд чи можуть служити міцною базою для встановлення лінгвістичної спорідненості.

Афро-азіатська сім’я

Семітська група

Семітські мови відрізняються флексіями, яким властива зміна голосних, щодо триконсонантного кореня. Наприклад, арабський корінь KTB виробляє такі дієслівні форми, як kataba – «він писав», katabat – «вона писала», taktubu – «ви пишете», taka: taba – «вести переписку один з одним», yukattibu – «змушувати писати»; та іменні форми: kita: b – «книга», kutubi: – «продавець», kita: b – «письменник», maktaba – «бібліотека» і так далі.

Семітські мови також мають одну з найдавніших систем письма, яка бере початок від аккадського періоду близько 3000 р до н.е. Є ханаанські написи, що датуються 20 сторіччям до нашої ери. Єврейська Біблія Tanakh була написана в період з 1200 по 200 рр. до н.е.

Найбільш ранні арабські написи відносяться до 4 століття н.е. Однак, прикладом класичної арабської мови є Коран, появу якого відносять до 7 століття. У регіонах, де поширена арабська мова, спостерігається диглосія, коли усна та письмова мови сильно відрізняються. У всьому арабському світі в якості стандартної писемної мови (яка, до речі, також використовується і у формальній мові) застосовується класична арабська мова, якою вже ніхто не говорить як рідною мовою, але її обов’язково вчать у школі. Розмовна мова дуже сильно відійшла від цього стандарту і варіюється від країни до країни. Неосвічені араби з різних кінців арабського світу вже не можуть розуміти один одного. Єгипетська сім’я мов може похвалитися однією з найдавніших писемних пам’яток (з 3000 р до н.е.). Писемність ця налічує 4500 років! Навіть китайське письмо з’явилося тільки бл. 2700 р. до н.е. Сучасна єгипетська мова – це нащадок не давньоєгипетської, а давньоарабської мови. Сучасний нащадок мови фараонів – коптська мова, як і раніше використовується в якості літургійної мови єгипетських християн. Німб, діалект мови гуандара, що належить до чадської сім’ї, відомий своєю дванадцятковою системою чисел. 12- tùni, 13 – tùni m`bé a – 12 + 1, 30 – gùme bi nì shídé – 24 + 6 і т. д.

Мероїтська мова

Мероітська була мовою Мерое, стародавнього царства, розташованого на південь від Єгипту.

Кавказька сім’я

Кавказькі мови (які багато вчених ділять на дві або навіть чотири неспоріднених сім’ї) мають характерний порядок слів типу SOV і ергативну систему відмінків – що вказує на схожість з баскською мовою. Ця схожість призвела до появи численних припущень і теорій, але доказів зв’язку між цими мовами отримано не було. Кавказьким мовам властива також досить химерна система приголосних – в убихській мові, наприклад, 82 приголосних фонеми.

Ніло-Сахарська сім’я

Койсанська сім’я

Незвичайними символами в койсанських мовах (якими говорять в південно-західній Африці) є клацаючі звуки, використовувані як фонеми тільки в цій групі і деяких сусідніх мовах банту. Мова кунг з цієї сім’ї відрізняється від інших мов тим, що в ній найбільше число фонем: 141. У більшості мов кількість фонем варіюється між 20 і 40.

Кордофанська сім’я

Ці мови зазвичай об’єднують з нігер-конголезькими мовами в нігер-кордофанську сім’ю.

Нігер-конголезька сім’я не до кінця досліджена (хоча добре класифіковані деякі з її підродин, наприклад, банту). Не мається форм реконструкції прото-нігер-конголезької мови нарівні з ІЄ мовами, семітськими, австронезійськими, алгонкінською та іншими мовами.

Цікавий факт про мову кронг: цифри є дієсловами. (Те ж саме спостерігається в деяких америндських мовах).

Нігер-конголезька сім’я

До цієї численної сім’ї належить більшість мов Африки (приблизно від південного кордону Сахари). Для латинського алфавіту це справжнє випробування: більшість мов цієї сім’ї не тільки розрізняють відкритий і закритий звуки е та о (в письмі зображуються як е і е, о і о), але також і тональність. У деяких мовах є слова з «плаваючим тоном», який не пов’язаний з будь-яким стилем в слові, але реалізується в цілому слові!

Числова система нігер-конголезьких мов ґрунтується головним чином на п’ятеричній системі. Цифри «6-9», наприклад, часто виглядають як «5 + 1-4». Часом зміни у звучанні роблять неясним походження слова (пор. іспанське слово once = 10 + 1) або запозичення (наприклад, в мові суахілі з арабської мови запозичені 6-9). Можливі й інші способи словотворення. Іноді використовується окреме слово для позначення цифри «8» (саме воно мабуть утворилося з «двох четвірок»), і «9» = 8 + 1; також для вираження цифри «7» використовується слово для позначення цифри «6». Цифри «9» та іноді «8» можуть бути виражені як «10 – 1 (або 2)».

Для більш складних цифр, в мовах банту, як правило, використовуються десятки, а в західних мовах двадцятки.

Система чисел йоруба характерна тим, що використовує віднімання, наприклад: 19 ookan din logun = 20 – 1, 46 = 60 – 10 – 4, 315 orin din nirinwo odin marun = 400 – (20 * 4) – 5.

Слово «7» в кумбунду (мова банту), sambuari, є похідним від «6 + 2», яке виступає евфемізмом, замінює оригінальне слово, що позначає «7», яке саме є табу.

Як можна бачити з дослідження танзанійської мови Джонстоном у 1919 році і 1970-х роках, складні слова для позначення цифр «6-9» замінені в багатьох мовах числами, запозиченими з мови суахілі (які в свою чергу були запозичені з арабської мови).

Уральська сім’я

Про існування уральської сім’ї було відомо вже в 18 столітті. Найбільш раннім свідченням фінських мов є напис карельською мовою 13 ст., написи угорською відносяться до 1200 р. З причини явних типологічних подібностей з алтайськими мовами не виключений зв’язок між цими сім’ями.

Алтайська сім’я

Справжня генетична класифікація алтайських мов викликає сильні сумніви: складність питання полягає в тому, що ці мови існували у взаємному контакті протягом декількох тисяч років, тому нелегко відокремити запозичення від генетичного споріднення.

Корейська мова

Спорідненість корейської мови з будь-якою іншою мовою не встановлена. Можливо, існує віддалений зв’язок з японською та алтайськими мовами.

Японська мова

Китайсько-тибетська сім’я

Китайські мови – тональні, як тайські мови та мови хмонг – але вони не є тісно пов’язаними між собою. Тибето-бірманські мови, як правило, не тональні. Перші тексти китайською мовою відносяться до 17 ст. до н.е.; тибетською – до 7 ст. н.е.; бірманською – до 12 ст. н.е.

Чангські (дзоргайські) мови. Інформація щодо цієї гілки тибето-бірманської сім’ї мов тільки недавно потрапила в поле зору західних вчених, завдяки китайським дослідженням 80-х і 90-х рр. До цієї сім’ї належить мертва нині тангутська або сі ся мова, яка наочно представлена в логографічній формі напису 11ст.

Тай-кадайські мови

Тайські мови були колись поширені в південному Китаї аж до річки Янцзи. Тай-кадайські та китайські мови сильно вплинули одна на одну, так що тепер не так просто визначити що звідки було запозичене. Раніше вважалося, що тайські та китайські мови споріднені між собою, але зараз це під великим сумнівом, так як схожість обумовлена запозиченнями.

Австроазійські мови

Юмбрі – мова, де немає чисел взагалі. Є слова означають «мало» і «багато». Примітно, що neremoy, схоже відповідає поняттю «один» в інших австроазійських мовах, наприклад, Rengao mói ‘?

Австронезійська сім’я

Австронезійська сім’я є найбільшою мовною сім’єю в світі, яка налічує близько 1000 окремих мов. Частково реконструйовано прото-австронезійську мову.

Часто люди думають, що лінгвісти проводять класифікацію мов в сім’ї на основі слів, що подібно звучать. Насправді, за основу беруться регулярні звукові відповідності в мовах незалежно від того, звучать чи слова однаково чи ні. Гарний приклад – східна група мов санто: слова iedh (мова сакаї), іtharr (мова шарк-бей) зовсім не схожі за звучанням, як і слово *vati (мова прото-вануату). Але насправді всі вони є однокореневі словами, вказуючи на зв’язок цих мов між собою.

Лінгвіст Жак Гі реконструював зміни в словах наступним чином. В обох мовах губно-губні приголосні змінилися на зубні перед голосними переднього ряду, з втратою кінцевих голосних: * vati -> * thati -> * that.

Крім того, в мові сакао спостерігався комплексний зсув голосних, після якого майже всі приголосні стали ослабленими: з’явилися глухі вибухові і дзвінкі щілинні, щілинні і апроксіманти (щілинні сонорні): * that -> * thet -> * yedh.

Нарешті, в мові шарк-бей, кінцевий -t змінився на вібруючий: * that -> * tharr.

Індо-тихоокеанська макросім’я

Індо-тихоокеанська макросім’я являє собою погано вивчену групу з 60 або більше невеликих мовних сімей Нової Гвінеї. Генетичні зв’язки між цими мовами, якщо такі є, не можуть бути точно визначені до тих пір, поки не будуть ретельно проаналізовані граматичні та лексичні взаємопроникнення в широкому масштабі.

Австралійські мови

Була проведена класифікація австралійських мов по невеликих сім’ям, але зібрати їх воєдино у велику родину виявилося надзвичайно важко. Р.М.У. Діксон вважає, що модель генеалогічного древа мов не зовсім підходить для Австралії. Тут, швидше за все, справа йде таким чином: сотні мов існували в динамічній рівновазі, граматичні особливості та лексеми переходили з одних мов в інші в різних регіонах або по всьому континенту.

Багато австралійських мов мають обмежений набір чисел. (Це не означає, що це прості мови – мови ці досить складні). Деякі слова, що позначають числа, являють собою не якесь конкретне число, а діапазон чисел.

Наводять на роздуми наступні приклади, взяті з мови йір йоронт, де є повний набір чисел, але рахунок у більшості австралійських мов припиняється на 2, 3 або 4. Як і в багатьох мовах, слова в йір йоронт, що позначають числа, ставляться безпосередньо до процесу рахунку на руках: 5 = «ціла рука», 7 = «вся рука + два пальці», 10 = «дві руки».

Америндські мови

В індоєвропейських мовах ми звикли до чисел, корені яких неможливо піддати подальшому аналізу. В інших сім’ях назви чисел можуть являти собою похідні слова, часто пов’язані з процесом рахунку на пальцях рук і ніг – наприклад, у мові чокто «5» = talhlhaapih «перша (рука) закінчилася»; бороро «7» – ikéra metúya pogédu – «рука моя, і мого приятеля»; кламат «8» – ndan-ksahpta «3 пальці, які я загнув»; унал «11» – atkahakhtok «вниз до ноги»; шаста «20» – tsec «людина» (вважається, що людина складається з 20 обчислюваних кінцівок).

На-дене

Навахо – одна з америндських мов є мовою з найбільшою кількістю носіїв: у Сполучених Штатах – близько 100 000 чоловік. Грінберг об’єднав всі нижче представлені америндські мови (тобто, без урахування ескімосько-алеутських мов і мов на-дене) в єдину родину, америндську. Його висновки засновані лише на «масовому порівнянні», а не на методі порівняльного аналізу, що деякими лінгвістами не приймається.

Північноамериканські мови вивчені досить добре, і багато сімей тут добре класифіковані, є реконструйовані форми прото-мов. Однак з Південною Америкою справа йде інакше.

Алгонкінські мови

Крі – це одна з індіанських мов з найбільшою кількістю носіїв в Канаді – близько 80 000 чоловік.

Ацтеко-таноанська макросім’я

Науатль (ацтекська) – мова відома своєю двадцятеричною системою обчислення: наприклад, «37» – це cempoalli oncaxtolli omome «20 + 17». Є також спеціальне слово для «400» – tzontli (буквально «волосся», в переносному сенсі «достаток»). Числа від 1 до 19 згруповані по п’ять (наприклад, «17» – caxtolli omome «15 і 2»), так що система більш точно може бути названа – «система« 5-20 ».

Отоманзькі мови

Північний діалект мови пама цікавий своєю восьмеричної системою числення.

Мова пенуті

Багато мов Мексики, Центральної Америки і Каліфорнії мають ряд систем числення, в основі яких число не 10, а 20. Не завжди це очевидно з числами від 11 до 19, тому деякі з яких можуть бути складними словами, як і в десятковій системі. Однак ясність дають числа вище 19: наприклад, 100 – це «п’ять по двадцять», і т.д.

Мови майя відрізняються розвиненою системою письма, яка була повністю розшифрована тільки в цьому столітті. У цій системі письма є окремий символ для числа нуль.

Чібчанська мовна сім’я

У деяких амазонських мовах, таких як яномамі, є тільки коріння чисел від 1 до 3. Це зовсім не означає (як поспішно укладають деякі спостерігачі), що люди можуть рахувати тільки до 3. У них є пальці рук і ніг, і вони знають, як користуватися ними для рахунку. Якщо індіанець яномамі залишить вам 20 стріл і піде, а повернувшись, не дорахується хоча б однієї, – горе вам. Можливо, відсутність назв для чисел дозволяє придумувати спеціальні назви кожного разу в залежності від ситуації.

Андські мови

Кечуа – одна з найпоширеніших америндських мов, якою розмовляє більше 7 мільйонів чоловік. Саме ця мова була мовою імперії інків, і набула поширення також завдяки місіонерській роботі іспаномовних колонізаторів.

Інки обмінювалися облікової інформацією за допомогою kipus (буквально «вузликів»), зв’язок вузликів у вигляді рядків. У кожному рядку записувалися одне або декілька чисел, а рядки були згруповані в кольорові зв’язки, іноді додавався підсумковий рахунок, як у таблиці. Числовий код був десятковим; кожне число було представлено кількістю вузликів від 0 до 9; вузлики були виконані по-різному, тому на одній сходинці можна було закодувати кілька чисел.

Мова ураріна (Рулен включив цю мову в дану групу, але інші лінгвісти вважають, що ця мова – ізолят) має дві дуже незвичайні особливості серед усіх мов світу: в цій мові немає звуку /р/ (наприклад, слово pusaq «8» було запозичене у формі fusa-), порядок слів у реченні в цій мові – OVS (об’єкт-дієслово-суб’єкт).

Екваторіальна група

Гуарані можна вважати найефективнішою сучасною америндською мовою. Нею розмовляє більшість (88%) населення Парагваю – основну частину якого складають метиси, а не чисті індіанці. Можливо, тому мова набула популярності в суспільстві Парагваю. У Парагваї можуть говорити як іспанською, так і гуарані.

Ге-пано-карибські мови

У мові бакаірі бінарна система числення: числа вище 2 (ahage) утворюються за допомогою поєднання слів, що означають «1» і «2» (хоча подібний рахунок закінчується на 6, і після цього повторюється слово mera «цей»). Знавці комп’ютера заперечать, що в бінарній системі повинні бути слова лише для «0» і «1», але наприклад, наша власна десяткова система чисел теж так не працює: у нас є слово, що означає число «десять».

У мові черенте слово, що означає число «2» (ponhuane), дослівно перекладається, як «оленячий слід» (мабуть, зважаючи роздвоєного відбитка оленячого копита).

Мови піджин і креольські мови

Хоча мови даного розділу майже всі засновані на західноєвропейських мовах, є мови піджин і креольські мови, які взяли за основу мови інших сімей. Дві з них відносяться до америндських мов: жаргон чинук і мобільска мова торгівлі. Інші приклади: піджин хамер (на основі омотські мови хамер), хірі моту (на основі австронезійської мови моту), кітуба (на основі конголезьких мов), іфанагало (ще один піджин банту).

Мова мічіф важка для розуміння: (занадто спрощено), іменники, займенники і числівники (крім 1) – французькі, дієслова – з мови крі – досить складні. Не можна вважати цю мову піджином. Швидше за все, ця мова розвивалася в двомовному середовищі.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *