Претерит (минулий неозначений час) та теперішній доконаний час

Претерит, або “минулий неозначений час” чи також “минулий час” використовується на позначення минулої дії.

Претерит завжди означає, що дія чи період часу, з яким пов’язана фраза, є завершиним.

Приклади:

Mr Smith worked for Microsoft for two years.

(Мається на увазі: Містер Сміт більше не працює в Microsoft).

I went to Greece last year.

(Мається на увазі: ця подорож вже закінчилась).

Turnover declined in 1997.

(Мається на увазі: Зниження кількості ділової активності встановилося протягом звітного періоду 1997 року, минулого звітного періоду).

На відміну від цього, “теперішній доконаний час” утворюється за допомогою допоміжного дієслова  have та дієприкметника минулого часу (на зразок минулого завершеного часу passé composé у французькій мові) – використовується на позначення дії (1) з точки зору її наслідку в теперішньому, (2) якщо вона почалась в минулому та продовжує тривати в теперішньому.

Прикладивикористання (1):

I have been to Greece and know the country well.

(Теперішній досвід людини є наслідком її перебування чи перебувань у Греції)

Turnover has declined and the company now faces serious difficulties.

(Оскільки ділова активність знизилась, компанія зіткнулася з серйозними труднощами).

Прикладвикористання (2):

I have been sick for three days now.

(Іяпродовжуюхворіти).

Interest rates have risen steadily for two years now.

(Іпродовжуютьзростати).

Отже, якбачимо, обидвідієслівніформипозначаютьминулудію, алевзалежностівідтого, чивживаємомиминулийнеозначенийчасчитеперішнійдоконаний, смислфразизмінюється.

Теперішній доконаний час часто супроводжується прислівниками, які встановлюють зв’язок між минулим та теперішнім:

just, already, yet, etc.

Приклади:

We have just heard the news.

I haven’t received a reply yet.

Ця дієслівна форма слугує також для опису минулих подій, що раптово виникають протягом проміжку часу, який ще не закінчився.

Приклад:

There have been two earthquakes in Sicily this year.

(Рік ще не закінчився, і можливо ще траплятимуться інші землетруси).

She has already been honored once at the Academy Awards.

(Людина вже отримала Oscar та може отримати й ще протягом свого життя).

Ось інші приклади, які демонструють різницю застосування між цими двома дієслівними формами:

I wrote to Mr Smith last week.

I have written to Mr Smith and am waiting for his reply.

Earnings grew by 22% in 1999.

Earnings have grown by 22% this year.

The meeting ended two hours ago.

The meeting has just ended.

Однаковоможливоописатидію, щопочаласьвминуломутапродовжуєтривативтеперішньомузадопомогоюіншоїдієслівноїформи: теперішнійтривалийдоконанийчас “present perfect continuous” – щоутворюєтьсязадопомогоюдопоміжногодієслова have, заякимслідує been (минулаформадієслова “бути”) тадієприкметникатеперішньогочасу.

Теперішній тривалий доконаний час може також вживатися для позначення повторюваної дії, чи дії, що мала місце протягом певного часу та наслідок у теперішньому.

Приклади:

She has been eating biscuits all morning and doesn’t want any lunch.

He has been practising regularly and plays the piano very well now.

Ця форма часто вживається у випадку, коли зображена дія наближується до завершення чи до заміни іншою дією.

Приклади:

David has been talking on the telephone for over twenty minutes.

I have been working hard all year and plan to take a holiday soon.

Зведення:

Минулийнеозначенийчас:

Mr Smith worked for Microsoft for two years.

(Він покинув компанію).

Теперішній доконаний час:

Mr Smith has worked for Microsoft for two years.

(Він завжди там працював).

Теперішній тривалий доконаний час:

Mr Smith has been working for Microsoft for two years (але на сьогодні шукає іншу посаду, збирається піти на пенсію тощо).

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *