Теперішній неозначений і тривалий часи в англійській мові

Теперішній час на відміну від минулого чи майбутнього, найчастіше виражає дію, яка відбувається в даний момент.

Тим не менш, він може також вживатися для вираження дії, що не має точно визначений час.

У французькій мові ми використовуємо, наприклад, розповідний теперішній час для того, щоб відтворити засобами теперішнього часу якусь дію, що розгорталася в минулому часі.

Форм теперішнього часу в англійській мові існує дві: теперішній неозначений та теперішній тривалий.

Кожна форма має декілька функцій, про які ми розповімо далі.

Теперішній неозначений час

Теперішній неозначений час завжди використовується для опису поточних подій, позачасової вірогідності, загальноприйнятих виразів.

Our company makes toys Нашакомпаніявиробляєіграшки.

Time is money Час – гроші.

– God is on our side – Богзнами!

– France is World Cup Champion – Франціяєсвітовимпризеромзфутболу.

Coffee beans grow on trees – Кавовізернаростутьнадеревах.

Birds have feathers  – Птицімаютьпір’я.

В інших випадках, застосування теперішнього неозначеного часу є вольностями мови чи письма.

Автор, який звертається до минулої події, де час не має історичної важливості, може використати теперішній неозначений час.

– Voltaire says that.…

Вольтерговорить, що…

В цьому класичному прикладі, автор жертвує точністю часу та епохи, не змінюючи час події в контексті.

Теперішній неозначений час може також бути використаним для відтворення минулої події теперішнім моментом.

В даному випадку маємо теперішній розповідний час (narrative present ou historic present).

– In 19…, Gordon Moore founds Intel  – В 19…, ГордонМурзаснував Intel.

Це використання теперішнього неозначеного часу створює легку емфазу у фразі, щоб ефект минулого часу зник.

Вже кілька десятків років автори та їхні видавці мали звичку давати заголовки главам їхніх праць.

Ці заголовки були написані в теперішньому неозначеному часі.

– The Fleet arrives….

Прибуваєфлот…

– Where it is discovered that Robin….

Де виявлено, що Робін…

Теперішній неозначений час може також виражати певну майбутню подію чи розглядатися як така.

– If you come to the office next week, we can have lunch  – Якщоприйдетевофіснаступноготижня, томизможемопообідатиразом.

Звернітьувагу, щомимоглибвжитимайбутнійчас (we will be able to) замістьтеперішньогонеозначеногочасувданійфразі.

Теперішнійтривалийчас

Теперішнійтривалийчастакожінодівиступаєвролі present continuous, таформуєтьсянаступнимчином: беремодопоміжнедієслово “бути” (to be) взвичайномутеперішньомучасі, тадодаємосуфікс  “ing” додієприкметникатеперішньогочасу (present participle).

Теперішній тривалий час використовується тоді, коли описана подія розвивається в теперішньому часі.

– I am trying to tell you…

Я намагаюся вам сказати, що….

– We are closing the books….

Ми зупиняємося робити вправи (в даний момент).

Зверніть увагу, що якщо ми напишемо: “We close the books”, то ми матимемо на увазі подію, яка відбувається як звичка чи взагалі в той чи інший час.

Ми не відтворимо подію, яка відбувається прямо в даний момент.

Теперішній тривалий час може також вживатися замість майбутнього негайного часу.

– I am meeting with that client tomorrow – Язустрічаюсьзцимклієнтомзавтра.

Ми могли б вжити в даному випадку також майбутній тривалий час:

I will be meeting with that client tomorrow.

Теперішній тривалий час може також використовуватися для опису минулої події, час якої не має значення:

– When Voltaire says that, he is referring to….

Коли Вольтер говорить це, то він має на увазі, що…

Подібно до попереднього прикладу, ми можемо тут використати минулий тривалий час:

– Voltaire was referring to…

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *